Meni

Zásady ochrany súkromia a všeobecné podmienky používania

Milý návštevník našich webových stránok,

na nasledujúcej strane nájdete špecifické podmienky použitia k ponukám a funkciám na našich webových stránkach. Budeme radi, keď nás kontaktujtete a zostanete s nami aj naďalej v spojení. Dajte prosím pozor na nasledujúce pravidlá pri využívaní našej ponuky. Ak sa chcete informovať o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, prečítajte si prosím tu Ochranu osobných údajov.

1. Všeobecné podmienky

Nasledujúce podmienky použitia platia pre prihlásenie k odberu newsletterov, pre Môj Baby Club, pre súťaže, pre všetky kontaktné formuláre a e-shop na www.hipp.cz. Tieto podmienky použitia môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené prevádzkovateľom, spoločnosťou HiPP s.r.o. Užívateľ je informovaný o najnovšom znení všeobecných podmienok použitia na domovskej stránke a má právo namietať do dvoch týždňov od oznámenia zmien v Baby Clubu. V tomto prípade nasleduje automatické vymazanie osobných dát a prístupových údajov používateľa. Prevádzkovateľ pri vykonaní zmien ďalej informuje užívateľa o možnosti namietať a o dvojtýždňovej lehote. Pre užívateľov nevznikajú ďalšie nároky, obzvlášť nároky na náhradu škody akéhokoľvek druhu. Prihlásením a každým ďalším použitím akceptuje užívateľ tieto všeobecné podmienky použitia v aktuálnej verzii v plnom rozsahu.

2. Špeciálne pravidlá súťaže

Iba plnoletí užívatelia sa môžu zúčastniť rôznych súťaží. Neexistuje právny nárok na realizovanie súťaží; nie sú žiadne peňažné alternatívy k výhram, pokiaľ nie je uvedené inak. Zamestnanci spoločnosti HiPP a ich rodinní príslušníci sa nesmú súťaží zúčastniť. Ak sa súťaž koná v spolupráci s niektorým partnerom, sú z účasti na súťaži vylúčení aj zamestnanci spoločnosti partnera a ich rodinní príslušníci. Údaje účastníkov sa nepredávajú ani nepožičiavajú tretím subjektom ani nie sú zneužité žiadnym iným spôsobom.