Trvalá udržateľnosť si vyžaduje spôsob života a práce, ktorý príliš nezaťažuje, neplytvá a dokonca ani neruinuje prírodné zdroje tvoriace základ ľudského života. Myšlienka v pozadí tohto termínu už bola opísaná pred stovkami rokov v lesníctve. Predstavuje formu využívania, pri ktorej sa vyťaží presne toľko dreva, koľko môže v rovnakom čase dorásť, aby sa nikdy nevyťažilo všetko drevo, ale aby sa mohli zdroje regenerovať a aby ich mohli využívať aj budúce generácie.

Udržateľnosť je správna rovnováha medzi tromi rozmermi: ekológiou, ekonómiou a sociálnymi aspektmi...

Každé odvetvie spoločnosti má nominovaného svojho vlastného zástupcu zodpovedného za udržateľnosť, ktorý aktívne pracuje na vývoji a realizácii týchto cieľov...

Vyrábame „potraviny pre život“. Spoločnosť HiPP je medzinárodným výrobcom dojčenskej výživy. Ako taký má – a prijíma – špeciálnu zodpovednosť za ekologickú produkciu zdravých detských pokrmov prvotriednej kvality...