Lúčny sad

Pod pojmom lúčny sad rozumieme tradičné obhospodarované sady s rôznou rozlohou. Od malých sadov s niekoľkými stromami až po rozsiahle lúky s hustotou stromov omnoho nižšou, ako je to pri konvenčných sadoch.

Stromy sa tu dožívajú vysokého veku, sú tak domovom pre mnoho živočíchov. Bylinný porast pod ovocnými stromami sa kosí na seno alebo spása hospodárskymi zvieratami, ktorým stromy zároveň poskytujú tieň. Lúčne sady predstavujú ideálne miesto pre život vtákov, myší, ježkov, machov, lišajníkov, chrobákov a ohrozeného hmyzu. Sú veľkým zdrojom výživy pre motýle, včely, čmeliaky a pod.

Lúčne sady majú pre biologickú rozmanitosť obrovský význam. Dnes tieto sady v Európe ponímajú len 6 miliónov stromov. Patria teda k najohrozenejším biotopom v Európe a boli dokonca zapísané na Červený zoznam ohrozených druhov (IUCN ).

V európskych lúčnych sadoch nájdete cez 5 000 živočíšnych a rastlinných druhov a viac ako 3 000 ovocných odrôd.

Ak sa chcete pravidelne dozvedať zaujímavosti a praktické tipy ohľadom materstva a vývoja vášho dieťatka, prihláste sa na odber HiPP noviniek. Registrácia tu.