Ako materské mlieko účinkuje v čreve

Prírodné kultúry mliečneho kvasenia: materské mlieko obsahuje užitočné kultúry mliečneho kvasenia, ktoré osídľujú črevo a odrážajú útoky škodlivých mikroorganizmov.

Potravinová vláknina v materskom mlieku slúži ako „potrava“ pre kultúry mliečneho kvasenia a umožňuje im lepšie sa rozmnožovať.

Patogény