Vyhľadávanie príkrmovriziko vzniku alergie


Rozšírené hľadanie

Vývoj reči

Niečo ti poviem ...

Tu vám ponúkame prehľad vývojových štádií reči dieťatka.

Zapamätajte si: Každé dieťa sa vyvíja svojím vlastným, individuálnym tempom. Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa vývoja Vášho bábätka, poraďte sa so svojim pediatrom.

0,5 až 1 rok

  • Často vytvára reťazce slabík
  • Tvorí dvojité slabiky (mama, tata) bez významovej spojitosti
  • Džavotavé dialógy medzi rodičmi a dieťaťom

10 až 18 mesiacov

  • Dieťa rozumie veľmi jednoduchým jazykovým požiadavkám („Kde je tato?“)
  • Prvé slovo vyslovuje okolo 12. – 13. mesiaca
  • Dieťa pomenováva niektorých ľudí, časti tela alebo predmety