Trvalá udržateľnosť si vyžaduje spôsob života a práce, ktorý príliš nezaťažuje, neplytvá a dokonca ani neruinuje prírodné zdroje tvoriace základ ľudského života. Myšlienka v pozadí tohto termínu už bola opísaná pred stovkami rokov v lesníctve. Predstavuje formu využívania, pri ktorej sa vyťaží presne toľko dreva, koľko môže v rovnakom čase dorásť, aby sa nikdy nevyťažilo všetko drevo, ale aby sa mohli zdroje regenerovať a aby ich mohli využívať aj budúce generácie.

  • Udržateľné produkty - budúcnosť pre naše deti

    Vyrábame „potraviny pre život“. Spoločnosť HiPP je medzinárodným výrobcom dojčenskej výživy. Ako taký má – a prijíma – špeciálnu zodpovednosť za ekologickú produkciu zdravých detských pokrmov prvotriednej kvality.

    viac ...